Stretchingens vara eller inte vara?

Målet med stretching före en idrottslig prestation är dels att försäkra sig om att idrottsutövaren har tillräckligt bra led- och muskelrörlighet för att kunna prestera optimalt i sin idrott samt dels att minska muskelns stelhet och öka dess förmåga till eftergivlighet för att minska risken för skada.

Två frågor har föranlett en omfattande översiktsartikel:
1) Leder stretching till förbättrad eller försämrad idrottslig prestation eller har det ingen som helst effekt på prestationen?
2) Innebär stretching minskad skaderisk, ökad skaderisk eller har det ingen effekt alls?

Resultat
Stretching minskar förmågan att utveckla maximal muskelstyrka!
Stretching i kombination med uppvärmning minskar ej risken att drabbas av överbelastningsskador!
Vissa belägg finns för att stretching kan minska risken för muskelbristningar!
Konklusion
Använd stretching i skadeförebyggande syfte för muskler som är sårbara för bristningar, t ex adduktorerna (lårets insida) och höftböjarna hos ishockeyspelare samt hamstrings (lårets baksida) hos fotbollsspelare!
Gör minst 4-5 stretchövningar à 60 sekunder – till smärtgränsen!
Avsluta stretchingen med några idrottsspecifika övningar på submaximal nivå!

Källhänvisning
McHugh MP, Cosgrave CH. To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2010, 20:169-181.

www.skadad.se