Manipulation som behandlingsmetod syftar till att återställa rörlighet och reducera smärta i leder och muskler. Mjukdelsvävnad kan på grund av skada, upprepad fysisk belastning, enformig belastning eller inaktivitet och åldersförändringar bli mindre elastisk. Detta leder till nedsatt rörlighet och förändrar ledens mekaniska förutsättningar. Behandling med manipulation syftar i första hand att uppnå full ledrörlighet i de leder där patienten har nedsatt rörlighet.

Manipulation kan användas för att behandla och smärtlindra ett brett spektrum av muskel- och ledsmärtor, bland annat rygg- och nacksmärta, huvudvärk, skulder- och armproblem samt artrit. Det är också ett viktigt verktyg för att förebygga skador och öka rörligheten i leder och muskler och är en av naprapatins huvudtekniker.

Hur går en ledmanipulation till?

Manipulation är en hands-on teknik där naprapaten använder sina händer, eller andra kontaktpunkter såsom underarm eller armbåge, på lederna och musklerna i kroppen för att lösa upp spänningar och blockeringar. För att få ett så minimalt rörelseutslag som möjligt så blockerar naprapaten alla rörelser som inte är önskvärda i både den aktuella leden och i övriga leder som annars skulle kunna påverkas. Patienten ligger avslappnad och på sidan, rygg, mage eller sitter upp beroende på vilken led som behandlas och vilken teknik som används. Sedan sker en exakt riktad rörelse med minimalt rörelseutslag och med en minimal till måttlig kraft. Ibland kan det höras ett knäppande ljud vid behandlingen, som uppkommer när ledkapseln fylls med gaser från ledvätska. Detta kan även uppkomma då muskelsenor glider i samband med rörelse.

Manipulation kan vara ganska intensivt och ibland kännas obehagligt eller lätt smärtsamt under behandlingen, men det är inte allvarligt och smärtan minskar efteråt.

Det är viktigt att komma ihåg att manipulation inte bör användas som enda behandlingsmetod, utan användas tillsammans med till exempel stretchning för att ge bäst resultat. Kontakta oss på Naprapatklinik 018 för rådgivning om vad som är bäst för dig.

Vad kostar en manipulationsbehandlingbehandling?

Behandlingen kostar 750kr för 45 minuter och är en del av vår naprapatbehandling. Om du är känner dig osäker på om det är rätt behandling för dig så kan du kontakta oss för rådgivning.

Naprapatklinik 018 ingång

Undrar du något mer och vill komma i kontakt med oss? Eller vill du boka tid online?