Våra behandlingar

Naprapatbehandling Uppsala

Vad gör en naprapat?

En naprapat förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin. Behandlingen syftar till att minska smärta och återställa kroppens naturliga funktion, samt att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Behandlingen tar hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar. Läs mer om våra olika behandlingar och tekniker nedan.

Behandlingstekniker

Naprapati i allmänhet

Naprapati i allmänhet

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå.

Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker som manipulation och mobilisering, med mjukdelsbehandling som massage och stretching. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin. Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.

Källa: Svenska naprapatförbundet

Behandlingstekniker vi erbjuder

På Naprapatklinik 018 erbjuder vi följande behandlingstekniker:

Naprapatklinik 018 ingång

Undrar du något mer och vill komma i kontakt med oss? Eller vill du boka tid online?