Våra behandlingar

Här kan du läsa om vilka behandlingar vi erbjuder våra patienter

Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå.

Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker som manipulation och mobilisering, med mjukdelsbehandling som massage och stretching. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin. Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.

Källa: Svenska naprapatförbundet

 

På Naprapatklinik 018 erbjuder vi följande behandlingstekniker:

 • Manipulation
 • Stötvåg/Shockwave
 • Akupunktur/elakupunktur
 • Stretching
 • Massage
 • Tejpning/kinesiotejpning
 • Mobilisering
 • Laser
 • Dry needling (nålbehandling)
 • Triggerpunktsbehandling
 • Funktionell träning
 • Rehabiliteringsträning