Stötvåg

Stötvågs­behandling

Stötvågsbehandling kan även kallas tryckvågsbehandling. Behandlingen utförs med hjälp av en apparat som appliceras på området, med ett bestämt tryck och antal slag. 

Syftet med stötvåg är att skapa starka tryckvågor som når ner i vävnaden som behandlas. Dessa tryckvågors huvudsakliga syfte är att leda till smärtminskning, öka aktiviteten på cellnivå, reducera fibrös vävnad samt öka produktionen i området av nödvändiga ämnen för snabbare återhämtning. 

Stötvågsbehandling

Är stötvågsbehandling säkert?

Stötvågsbehandling är en väldokumenterad och beprövad behandlingsform som lämpar sig bäst vid behandling av ben, muskler, senor samt senfästen. Vi integrerar stötvågsbehandling tillsammans med andra behandlingsmoment på vår klinik, exempel på tillstånd som stötvåg har visat sig ha god effekt på är hälsporre, tennisarmbåge, golfarmbåge, trokanterit, hälseneinflammation, benhinneinflammation samt olika inflammatoriska tillstånd i axlar.

Innan vi använder stötvåg så utförs en grundlig undersökning av det smärtande området, sedan ställer vi en diagnos och säkerställer skadans lokalisation. Behandlingen sker oftast liggande på bänken där vi först applicerar kontakgel på området som ska behandlas, sedan startar behandlingen av området med ett visst givet tryck och antal slag. Behandlingen behöver oftast upprepas 3–5 gånger för att ge bestående resultat. Stötvågsbehandling tar ca 10 minuter per tillfälle.

Gör behandlingen ont?

Stötvåg kan upplevas smärtsamt under behandling, det är oftast avtagande direkt när behandlingen är avslutad. Biverkningar efter en stötvågsbehandling är ovanliga men i vissa fall kan man få ett blåmärke kring området som har behandlats. 

Stötvåg introducerades kring år 1980 i Tyskland där man till en början behandlade njursten. I mitten av 90-talet utvecklades tekniken i stötvågsapparaten och nya behandlingsområden har tillkommit, så även stöd från forskning av behandlingsmetoden.

Kontakta oss vid frågor och funderingar

Undrar du något mer och vill komma i kontakt med oss? Eller vill du boka tid online?