Flytt till Studenternas

Sedan 1 maj 2020 har kliniken flyttat till studenternas fotbolls arena. Såhär ett år efter flytten så känns det väldigt bra, lokalerna är ändamålsenliga och moderna. Syftet med flytten var tillgänglighet men ändå centralt. Det tycker vi att vi har uppnått. Det är lätt att ta sig till oss med bil, cykel eller till fots.

Vi ligger i samma lokaler som Prohelia företagshälsa och har därmed breddat våran kompetens, välkommen till oss så hjälper vi dig med dina besvär!

Här ligger vi nu:

Karta Naprapatklinik018 Studenternas