Ländrygg

Diskbråck i ländryggen är vanligt och innebär att det sker en utbuktning av disken in mot ryggmärgskanalen. Utbuktningen orsakas av att en del av den mjuka kärnmassan i disken tränger ut genom den yttre fastare delen av disken, den hårda broskmassan.

Denna buktning kan ge irritation av kringliggande nervstrukturer som i sin tur ger smärta i exempelvis ryggen och/ eller ner i benet. En smärta som känns ner i benet kallas för ischias.

Det är vanligt att ett diskbråck uppstår utan någon specifikt utlösande händelse och det kan vara svårt att peka ut speciella riskbeteenden. Däremot kan det finnas samband med nedanstående exempel:
• Rökning
• Upprepade böjningar och vridningar av kroppen
• Övervikt
• Längre tids sittande

Du ska söka vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning om du upplever
• Svårigheter att kontrollera urinen och avföringen
• Förlamning i exempelvis benet
• Förändrad känsel i underliv och insida lår

Naprapatbehandling i kombination med rehabiliteringsträning ger ofta bra resultat vid diskbråck.

 

Ischias
Vid ett diskbråck kan innehållet i disken läcka ut och ge inflammation på närliggande nervrötter. Denna irritation kan ge en utstrålande smärta ner i ett eller båda benen. Allmänt kallas denna typ av smärta för ischias men att tänka på är att det finns både en falsk samt en äkta ischias, där dessa två kan skilja sig både i prognos samt i behandlingsväg.

Äkta ischias
Orsaken till ischias är irritation och inflammation av ischiasnerven till följt av exempelvis ett diskbråck. Diskbråcket trycker på nerven vilket gör att den svullnar upp och i sin tur uppstår ischiassmärtor. Smärtan strålar ut via sätet, låret, underbenet och foten. Det kan då göra ont att stödja på benet, man har svårt att gå och nattsömnen blir lidande. Utan åtgärder kan ett fortsatt tryck på ischiasnerven under en längre tid ge muskelsvaghet av lår- och vadmuskulaturen, känselbortfall eller domningar samt nedsatta reflexer. Det är viktigt att få sin smärta undersökt av en naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller läkare för att förebygga framtida besvär.

Falsk ischias
Orsaken till smärtor i rygg, höft och lår behöver inte vara relaterade till en skadad disk. Med hjälp av en testmetodik som utförs vid besöket kan terapeuten avgöra om det rör sig om äkta eller en falsk ischias. Falsk ischias är vanligare än äkta och svarar effektivt på behandling. Den drabbade upplever smärtan som lindrigare och mer diffus än den som uppstår vid äkta ischias. Det är sällsynt att smärtan fortsätter nedanför knät. Falsk ischias har ofta funktionella orsaker, vilket betyder att kroppen får kompensera för en exempelvis egentlig svaghet i ett annat område. En terapeut kan göra en rörelseanalys av din kropp för att identifiera dessa svagheter. Detta kan leda till felbelastning av rygg, bäcken, höft, knä eller fot med medföljande muskelsmärta.

Lumbago
Lumbago, ländryggssmärta, är ett mycket vanligt sjukdomstillstånd där upp mot 80 % av befolkningen drabbas någon gång i livet.
Smärtan kan komma plötsligt i samband med lyft eller vridrörelse men den kan även komma smygande och ha en mer gradvis ökande värk. Smärtan kan orsakas av skada på muskel, ligament eller led.

Orsaker som kan öka risken för lumbago
• Lyft och kraftfulla rörelser
• Obekväma arbetsställningar som böjning och vridning
• Klimatfaktorer (kallt, blött, drag)
• Tungt fysiskt arbete
• Rökning