Knä

För att ett knä ska ha en god funktion krävs stabilitet. Denna stabilitet fås via ledbanden samt muskulaturen kring knäleden. Om dessa strukturer blir skadade eller svaga kan smärta uppstå. Symptom som kan tyda på knäproblematik är smärta vid gång på planmark, trappgång eller en upplevelse av instabilitet. Detta kan vara några anledningar till att få sitt knä undersökt.