Har du försäkring hos en annan aktör, vill utnyttja den för att rehabilitera eller behandla din skada? Tveka inte att konsultera oss, vi arbetar med flera andra försäkringsbolag.

Euro Accident

Euro Accident är ett framgångsrikt hälsoföretag som tar ett helhetsgrepp om hälsa. Med omtanke, handlingskraft och nytänkande hjälper Euro Accident svenska företag att skapa ekonomiskt påvisbara resultat genom att kombinera försäkringar och hälsotjänster. Euro Accident arbetar både med företag och privatpersoner.
Euro Accident.

Falck Healthcare

Falck Healthcare hjälper företag och organisationer att bli effektivare och hälsosammare genom att stötta människor till att fungera i arbete. Falck Healthcare arbetar med hälsofrågor utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i syfte att stärka närvaro och skapa en varaktigt låg sjukfrånvaro. I våra uppdrag har vi åstadkommit varaktigt sänkt sjukfrånvaro och sett till att tusentals människor har kunnat återgå i arbete. Falck Healthcare.