Axel

Inklämning i axelleden, ett så kallat Impingementsyndrom, orsakas av ett för trångt utrymme mellan överarmsbenet och benutskottet på skulderbladet så att muskulaturen kläms in. Impingement delas upp i primärt och sekundärt impingement. Via olika tester kan terapeuten avgöra vilken typ av diagnos du har, och därefter anpassa en behandlingsstrategi.

Ett primärt impingement innerfattar oftast en skadad och försvagad muskelsena och drabbar vanligtvis personer som arbetar monotont med armarna. Även intensiv träning och upprepad belastning ovanför huvudet kan påverka detta tillstånd. Andra orsaker kan vara kalkinlagring i senan samt benpålagring som gör att musklerna kläms in ytterligare.

Sekundärt impingement drabbar den som har en instabilitet kring axelleden, till exempel på grund av att ledkapseln är för stor eller svaghet i kringliggande muskulatur. Detta kan ses hos kastidrottare samt yngre personer.

Vid vissa tillstånd kan vidare utredning och behandling vara nödvändig hos läkare, exempel på detta kan vara inflammationshämmande medel, kortisoninjektioner samt ibland operation.