Armbåge

Smärta på insida eller utsida av armbågen kan tyda på en överansträngning av omkringliggande muskulatur samt seninfästningen. Detta kan ge problem av varierande grad beroende av hur stor påfrestning muskulaturen utsatts för, samt under hur lång tid. Förutom smärta kan även en minskad funktion av armbågen upplevas i det vardagliga livet.

Exempel på tillstånd som ger denna typ av problematik kallas för medial eller lateral epicondylalgi, det vill säga golf- eller tennisarmbåge.

Orsak till tennis och golfarmbåge
Smärtan kan bero på enformigt arbete med händer och armar, exempelvis arbete framför dator, spela tennis eller golf samt hantverksarbeten. Besväret behandlar vi effektivt med naprapatbehandling.