Bäcken

Överbelastning
Muskulaturen i sätet kan vid nedsatt styrka, statiskt arbete eller långvarigt stillasittande bli överbelastat. Detta kan leda till smärta i sätesregionen samt med utstrålning i baksida lår. Detta kan leda till en så kallad falsk ischias

Falsk ischias är vanligare än äkta och svarar effektivt på behandling. Den drabbade upplever smärtan som lindrigare och mer diffus än den som uppstår vid äkta ischias. Det är sällsynt att smärtan fortsätter nedanför knät. Muskelsvaghet eller känselbortfall uppstår aldrig vid falsk ischias.
Falsk ischias har ofta funktionella orsaker relaterade till felbelastning av rygg, bäcken, höft, knä eller fot med medföljande muskelsmärta.

Graviditet
Bäckenproblematik är vanligt förekommande hos kvinnor under samt efter graviditet. Detta kan ge symptom så som smärta i sätesregionen till följd av överbelastning av muskulaturen samt foglossning.
Överbelastningen kan i sin tur leda till något som kallas för falsk ischias, se stycket ovanför ”Överbelastning”.